در حال حاضر جوایز و تخفیفات برای محصولات چاپی فعال است :

 

    تخفیفات به صورت ماهانه محاسبه میشود، به عبارتی اینطور نیست که یک کار سفارش دهید و تخفیف بگرید، اوایل هر ماه تخفیفات محاسبه شده و طبق روش پایین عمل میشود.

    تتخفیفات به صورت زیر میباشد :

 

3.000.000  تا 4.000.000  تومان 4 میلیون تا 6 میلیون تومان 6 میلیون تا 10 میلیون تومان 17 ملیلون به بالا
4% 5% 6% 8%

 

    در مورد دفاتر فنی ( چاپ )، تخفیفات به صورت همکاری محاسبه میشود، برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

    همچنین مشتریان، کاربران و همکارانی که ماهانه 3 تا 6 میلیون تومان سفارش داشته باشند، جدا از تخفیف، کارت هدیه ی 200 هزار تومانی به قید قرعه دریافت خواهند کرد.